haptonomische zwangerschapsbegeleiding
 
 

 

ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding heeft als doel de relatie van de ouders met hun nieuwe kindje vorm te geven en verder te verdiepen. Rond de vierde maand kan met de begeleiding worden begonnen. De bewegingen van de baby worden dan voelbaar.
Deze vorm van zwangerschapsbegeleiding is erop gericht dat er al voor de geboorte een band wordt gevormd tussen de ouders en het kindje.Dit ontwikkelt zich doordat de ouders met behulp van de aanraking al contact leren maken met hun kindje in de buik van de moeder. De baby voelt dit en zal hierop reageren. Baby en ouders raken zo al voor de geboorte meer met elkaar vertrouwd.
De partner wordt er tijdens de zwangerschap nadrukkelijk bij betrokken, waardoor deze periode meer iets wordt wat van hen samen is. De ouders kunnen belangrijke veranderingen delen met elkaar, waardoor de vrouw zich daadwerkelijk gesteund voelt door haar partner. Samen met de ouders wordt gezocht naar een goede houding tijdens de ontsluitings- en persweeën, waarbij het contact tussen ouders en baby in stand blijft. Na de bevalling is er nog een laatste ontmoeting, waarbij zoal aan de orde komen: het bevallingsverhaal, houding en gedrag van het kindje, de gesteldheid van de moeder en de beleving van de partner.